úterý 1. března 2022

Příjem objednávek na hlízky pro sezónu 2022 zahájen

Distribuce hlízek bude probíhat od sklonku července až do konce října, v závislosti na dostupnosti zboží.