Co je Šafrán setý

Šafrán setý (Crocus sativus L.)

patří mezi velmi staré rostliny z čeledi kosatcovitých. Poprvé se objevil v oblasti Malé Asie, ale znaly ho již všechny velké civilizace v okolí Středozemního moře, ať už Egypťané, Řekové či Římané. Měl všestranné použití - jako barvivo, koření, surovina v parfumerii i v estetické medicíně. I naši předkové si vážili šafránu jako koření, které bylo získáno zpracováním čnělek květů šafránu. Čnělka (latinsky stigma croci) je součástí pestíku, což je samičí pohlavní orgán krytosemenných rostlin. Slouží k zachycení samčích pylových zrn v květu.

Na podzim kvete fialovým květem, v každém květu jsou tři nitkovité, 2 - 3 cm dlouhé purpurově rudé čnělky, které se sklízejí ručně, odštípnutím. Květina má šest okvětních lístků. Koření šafrán je tvořeno sušenými čnělkami ze šafránového květu Crocus sativus L. Jeden šafránový květ obsahuje pouze 3 šafránové čnělky, někdy nesprávně označované jako blizny. Sběr a zpracování probíhá ručně, což je mj. důvodem toho, proč je šafrán tak ceněný a tak drahý.


Celá rostlina Crocus sativus L. (Šafrán setý) je znázorněna na obr. 1, šafránový květ na obr. 2 a 3, šafránový pestík na obr. 4 a některé příklady květinového odpadu na obr. 5.
Termíny a definice popisu rostliny vychází z normy ISO 3632.

stigma (čnělky)
Části pestíku

PŘÍKLAD: V květu Crocus sativus L. jsou čnělky tmavě červené barvy a ve tvaru trumpetky, vroubkované nebo odsazené nahoře a připojené ke stonku na konci. Viz obrázek 4


styl (stonek)
Část pestíku mezi čnělkami a semeníky Viz obrázek 4


tyčinka
Mužský reprodukční orgán rostliny Poznámka 1 k záznamu: V květu Crocus sativus L. jsou tyčinky žluté.


nezpracovávatelné látky
Veškeré látky, které patří k rostlině, ale nejsou zpracovávány na koření nebo byliny

PŘÍKLAD: V květině Crocus sativus L. může být původ cizorodých látek květinový odpad (např. okvětní lístky, oddělené stonky, tyčinky, pylová zrna a části semen) a rostlinný odpad, který je jiným než květinovým odpadem.


cizí látky
Všechny látky, které nejsou součástí rostliny, která se zpracovává na koření nebo byliny Příklad: V květině Crocus sativus L. může být původ cizorodých látek živočišný (např. živý hmyz, mrtvý hmyz, fragmenty hmyzu, kontaminace hlodavci) nebo cizí látky bez živočišného původu. Cizorodé látky, které nejsou živočišné, mohou být z jiných rostlin (např. jiné rostlinné látky, listy, stonky, sláma) nebo jiné (například minerální, plastové).


šafrán ve vláknech
Sušená vlákna (čnělky) a části stonku květu Crocus sativus L. Poznámka 1 ke vstupu: Čnělky mohou být odděleny nebo spojeny ve dvou nebo třech skupinách na špičce části stonku, která má žluto-bílou barvu (délka přibližně 20 mm až 40 mm).


šafrán v řezaných vláknech
Vysušené čnělky květu Crocus sativus L. (se zcela odstraněnými stonky od sebe)


Šafrán v práškové formě
Částice získané drcením vláken květů Crocus sativus L. Poznámka 1 k záznamu: Velikost částic se může lišit podle dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

fig_1

Obrázek 1 — šafrán (Crocus sativus L.) rostlina

Legenda

1 květ
2 stigma (čnělky)
3 okvětní lístky
4 hlavní listy
5 cibulková hlíza

fig_3
Obrázek 2 — celý šafrán (Crocus sativus L.) květy (podélný řez)

fig_2
Obrázek 3 — šafrán (Crocus sativus L.) květy

fig_4
 
Obrázek 4 — šafrán (Crocus sativus L.)
samičí reprodukční orgán (pestík)
Legenda
 
1 nadzemní (viditelná) část
2 podzemní (skrytá) část
3 semeno
4 style (stonek)
5 stigma (čnělek v délce od 20 mm do 40 mm)


POZNÁMKA Celková délka čerstvého pestíku
je mezi 60 mm až 100 mm.

fig_5

Obrázek 5 — Některé příklady květinového odpadu

Legenda

1 tyčinky (délka asi 20 mm)
2 pylová zrna (průměr 80 µm až 100 µm)
3 semeníky (podélný řez) (délka přibližně 10 mm)
4 semeníky (příčný řez)

Kam můžete pokračovat dál?